Ban Điều Hành

                                  Ban Điều Hành

1. Ông Trần Đỗ Khanh_ Giám Đốc.

2. Ông Lê Phát Tân_ Phó Giám Đốc.

3. Ông Phan Châu Tuấn_ Trưởng Phòng Sản Xuất.

4. Lê Văn Hoài_ Phòng Kinh Doanh

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên_ Kế Toán Trưởng

 

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Vàng