Chai Tương Ớt

Phát triển bao bì
Nhựa Vàng là nhà cung cấp lớn chai tương con gà xuất khẩu đi mỹ.

Chính vì thế Nhựa Vàng Luôn Luôn tự tin mình làm hài lòng hết mọi khách hàng về ngành tương ớt.

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Vàng