PCO 1810

Phát triển bao bì
Nắp 1810-28mm được thiết kế với cả hai biên dạng 1-mảnh và 2-mảnh, phục vụ các ứng dụng nước uống không gas và có gas, chiết rót nóng, và chiết rót vô trùng.

 

 

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Vàng