PCO 1881

Phát triển bao bì
Nắp 1881-28mm được thiết kế với cả hai biên dạng 1-mảnh và 2-mảnh, phục vụ cho các ứng dụng nước uống không gas và có gas, chiết rót nóng, và chiết rót vô trùng

Đang cập nhật...

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Vàng