Màng PP, PS

Màng PP, PS

màng PP và màng PS được sản xuất từ các hạt nhựa thành các cuộn màng với khổ rộng từ 400mm – 800mm

Xem thêm

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Vàng