Nắp Nhựa

Nắp Nhựa

Nhựa Vàng cung cấp nắp nhựa sản xuất từ công nghệ dập nén cho tất cả ứng dụng chai PET thịnh hành.

Xem thêm

PCO 1881..

Nắp 1881-28mm được thiết kế với cả hai biên dạng 1-mảnh và 2-mảnh, phục vụ cho các ứng dụng nước uống không gas và có gas, chiết rót nóng, và chiết rót vô trùng
Xem thêm

PCO 1810..

Nắp 1810-28mm được thiết kế với cả hai biên dạng 1-mảnh và 2-mảnh, phục vụ các ứng dụng nước uống không gas và có gas, chiết rót nóng, và chiết rót vô trùng.
Xem thêm

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Vàng