Tiêu Chí Hoạt Động

- Trọng Tín Nghĩa: Công ty Nhựa Vàng luôn đặt uy tín của công ty lên hàng đầu.

- Trọng Chính Trực: NV luôn côi trọng sự chính trực.

- Trọng Công Bằng: NV luôn công bằng vứi tất cả khách hàng và công bằng với chính nhân viên nhựa vàng.

- Trọng Tôn Trọng:  NV  luôn trọng đối tác khách hàng của mình.

- Trọng Nhân Tài: NV đặt vấn đề trọng dụng nhân tài là xứ mẹnh hàng đầu và cũng là nên tản để công ty ngày càng phát triển.

- Trọng Chất Lượng: NV luôn đặt cao vấn đề chất lượng lên hàng đầu.

- Trọng Khách Hàng: NV luôn coi trọng khách hàng và luôn trung thành với chiến lượt cả hai cùng win.

- Trọng Sáng Tạo: NV luôn coi trọng sự sáng tạo của từng nhân viên.

Chính sách chất lượng

- Chất lượng đặt lên hàng đầu

- Khách hàng chưa hàng lòng thì phải làm cho khách hàng lòng.

Cam kết của công ty

Chất lượng: Chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm của công ty Nhựa Vàng sẽ là những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng

Sự tin cậy: Chúng là nhà cung cấp lớn về chai pet cho nước mắm đệ nhất.

Sáng tạo: Không ngừng nghiên cứu và phát triển sản xuất, sản phẩm của chúng tôi luôn được đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu hướng thị trường.

Giá trị: Chúng tôi cung cấp giá trị sản phẩm thông qua chất lượng, chức năng và kiểu dáng sản phẩm.

- Thỏa mãn đến mức tối đa nhu cầu của khách hàng.
-  Chiến lượt đặt biệt cả hai cùng thắng.
- Xây dựng văn hóa công ty vững mạnh

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Vàng